Tilmelding af grupper med samlet betaling

Hvis du ønsker at tilmelde og betale samlet for flere løbere (firmaer, arbejdspladser etc.) anbefaler vi, at I gør følgende:

  • Opret en mailadresse til dette formål
  • Opret password

I beder så de kvinder, som ønsker at deltage om at gå ind på Smukkvindelob.dk/Roskilde og tilmelde sig med denne mailadresse og brug af passwordet. De udfylder så selv deres navn, aldersgruppe, forventet løbetid og str. på T-shirt. OBS: Der skal ikke bruges personlige mailadresser, ved udfyldelsen, når der tilmeldes på denne måde.

Da vi skal bestille startnumre med navn, er vi nødt til at have en deadline for tilmelding og betaling, og den er lørdag den 21. august.

Når deadline er nået, ændrer du selv password, så der ikke er flere, som kan ”snige sig ind”, og så du kan betale evt. via EAN. Du kan se, hvor mange og hvem, der er tilmeldt, ved at gå ind på “Sendt post”.

Vi be’r om en mail sendt til smuk@okr.dk, hvor du informerer os om, at du ønsker at tilmelde et større hold, for at der ikke opstår misforståelser. Hertil kan også sendes  EAN nummer.